Графици

2023/2024 учебна година

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

График консултации на педагогически специалисти учебна 2023-2024 година

 № 

 ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛ

ДЕН

МЯСТО

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 1

МАРИАН ГЕОРГИЕВ

 ВТОРНИК

  303

  14:35 – 15:20

 2

 ГЕОРГИ ГЪРЕВ

 СРЯДА

  304

  14:35 – 15:20

 3

 ЕКРАМ МЮМЮНОВ

 ПЕТЪК

 СПОРТНА ПЛОЩАДКА 

  14:35 – 15:20

 4

ИВАНИЧКА ДЖИЛЯНОВА

 ВТОРНИК

   302

  14:35 – 15:20

 5

 РОСИЦА ДАСКАЛОВА

 СРЯДА

   308

  14:35 – 15:20

 6

 ПОЛИНА ЕМАНУИЛОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   308

  14:35 – 15:20

 7

 НИКОЛИНКА КОЛЕВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   307

  14:35 – 15:20

 8

 ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

 ВТОРНИК

   307

  14:35 – 15:20

 9

 ЕЛКА БАКОВА

 ПЕТЪК

   302

  14:35 – 15:20

10

 ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   203

  14:35 – 15:20

11

 ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

 ЧЕТВЪРТЪК

   207

  15:30 – 16:15

 12

 ИВЕЛИНА НЕДЕВА

 ПОНЕДЕЛНИК 

   306

  14:35 – 15:20

 13

 инж.МАРИЯНА ИВАНОВА

 ВТОРНИК

   306

  14:35 – 15:20

 14

 ГАЛЯ НИКОЛОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   302

  14:35 – 15:20

 15

 ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА 

 ВТОРНИК

   308

  14:35 – 15:20

 16

 ИВАЙЛО НИКОЛОВ

 СРЯДА

   306

  14:35 – 15:20

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Дневно разписание за учебната 2023 - 2024 година

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  №   

 КЛАС   

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ   

   ДЕН 

  МЯСТО  

  ЧАС

  1

   VIII А

   ЕЛКА БАКОВА

   ПЕТЪК  

  307

 15:30-16:15 

  2

   IX А

  ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА 

  ВТОРНИК

  302

 15:30-16:15

  3

   X А

  ЕКРАМ МЮМЮНОВ

  ВТОРНИК

  303

 14:35-15:20

  4

   XI А

  ИВАНИЧКА ДЖИЛЯНОВА

   СРЯДА

  302

 15:30-16:15

  5

  XII А

  ИВЕЛИНА НЕДЕВА

   ПЕТЪК

  306

 13:40-14:25

 

График за провеждане на редовна изпитна сесия в СФО, НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2023

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022/2023 година 

 ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ от VIII. IX. X. XI, XII клас в самостоятелна форма на обучение

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню