Графици

2023/2024 учебна година

График за провеждане на редовна изпитна сесия в СФО, НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2023

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022/2023 година 

 ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ от VIII. IX. X. XI, XII клас в самостоятелна форма на обучение

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 № 

 ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛ

ДЕН

МЯСТО

ЧАСНА ПРОВЕЖДАНЕ

 1

 БОРЯНА МОЧЕВА

 ВТОРНИК

   209

  14:35 – 15:20

 2

 ГЕОРГИ ГЪРЕВ

 ВТОРНИК

 СПОРТНА ПЛОЩАДКА 

  14:35 – 15:20

 3

 ЕКРАМ МЮМЮНОВ

 ПЕТЪК

   303 

  14:35 – 15:20

 4

 ГЕРГАНА САМУИЛОВА

 ЧЕТВЪРТЪК

   302

  14:35 – 15:20

 5

 РОСИЦА ДАСКАЛОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   201

  14:35 – 15:20

 6

 ПЕТЯ НАЧЕВА

 ЧЕТВЪРТЪК

   308

  14:35 – 15:20

 7

 НИКОЛИНКА КОЛЕВА

 ЧЕТВЪРТЪК

   307

  14:35 – 15:20

 8

 КАМЕЛИЯ ДЖАНАБЕТСКА

 ПЕТЪК

   303

  14:35 – 15:20

 9

 ЕЛКА БАКОВА

 СРЯДА

   302

  14:35 – 15:20

10

 ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

 СРЯДА

   203

  14:35 – 15:20

11

 ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   207

  14:35 – 15:20

 12

 ИВЕЛИНА НЕДЕВА

 ПОНЕДЕЛНИК 

    306

  14:35 – 15:20

 13

 Инж.МАРИЯНА ИВАНОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

    208

  14:35 – 15:20

 14

 ГАЛЯ НИКОЛОВА

 СРЯДА

   302

  14:35 – 15:20

 15

 ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА 

 СРЯДА

   308

  14:35 – 15:20

 16

 ДАРИНА ИЛИЕВА

 СРЯДА

   306

  14:35 – 15:20

*ЗАБЕЛЕЖКА: във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, ротационен принцип на обучение и/или обучение в ОРЕС,  при невъзможност за присъствие в сградата на училището часовете за  консултациите се провеждат чрез електронната платформа Teams.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ ПЪРВИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

  №   

 КЛАС   

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ   

   ДЕН 

  МЯСТО  

  ЧАС

  1

   VIII А

   ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА 

   ВТОРНИК   

  308

 14:35-15:20 

  2

   IX А

   ЕКРАМ МЮМЮНОВ

   ВТОРНИК

  303

 14:35-15:20

  3

   X А

   ГЕРГАНА САМУИЛОВА

   ВТОРНИК

  302

 15:30-16:15

  4

   XI А

   ИВЕЛИНА НЕДЕВА

   ВТОРНИК

  306

 08:00-08:45

  5

  XII А

  НИКОЛИНКА КОЛЕВА

   ВТОРНИК

  302

 14:35-15:20

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню