Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2023/2024 г. КЪМ 22.02.2024 г.:

VIII клас

специалност "Моден дизайн" - 7 свободни места

специалност "Организация и технология на козметичните услуги" - 1 свободно място

IХ клас

специалност "Моден дизайн" - 3 свободни места

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - 1 свободно място

Х клас

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - 3 свободни места

специалност "Организация и технология на козметичните услуги"  - 6 свободни места

 

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2023/2024 г. КЪМ 03.01.2024 г.:

VIII клас

специалност "Моден дизайн" - 7 свободни места

IХ клас

специалност "Моден дизайн" - 5 свободни места

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - 1 свободно място

Х клас

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - 2 свободни места

специалност "Организация и технология на козметичните услуги"  - 6 свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2023/2024 г. КЪМ 20.11.2023 г.:

VIII клас

специалност "Моден дизайн" - 7 свободни места

специалност "Организация и технология на козметичните услуги" - 1 свободно място

IХ клас

специалност "Моден дизайн" - 5 свободни места

Х клас

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - 2 свободни места

специалност "Организация и технология на козметичните услуги"  - 6 свободни места

 

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2023/2024 г. КЪМ 02.10.2023 г.:

VIII клас

специалност "Моден дизайн" - 7 свободни места

специалност "Организация и технология на козметичните услуги" - 2 свободни места

IХ клас

специалност "Моден дизайн" - 5 свободни места

Х клас

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - 3 свободни места

специалност "Организация и технология на козметичните услуги"  - 6 свободни места

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню