Седмично разписание

ВТОРИ  УЧЕБЕН СРОК НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ВТОРИ  УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година

 

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

VIII а клас, специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение

IX а клас, специалност "Моден дизайн"

IX а клас, специалност "Организация и технология на козметичните услуги" 

Х а клас, специалност "Моден дизайн"

Х а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XI а клас, специалност "Моден дизайн"

XI а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XII а клас, специалност "Фризьорство" 

XII а клас, специалност "Козметика"

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

VIII а клас, специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение

IX а клас, специалност "Моден дизайн"

IX а клас, специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Х а клас, специалност "Моден дизайн"

Х а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XI а клас, специалност "Моден дизайн"

XI а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XII а клас, специалност "Фризьорство"

XII а клас, специалност "Козметика" 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню