Летопис

Индекс на статията

На 28.02.1949 г. в гр.Велико Търново в сградата на фабрика „Филтис” е открито фабрично заводско училище по свилоточене с директор Димитър Димитров
През учебната 1953/1954 г. е разкрита специалност „Памукотъкачество”. Училището е преместено в предоставената от ДИП „Васил Мавриков” сграда на ул.”Ксилифорска” 45.
Промените в специалностите е динамична, според търсенията на пазара на труда:
 • 1955/1956 г. - разкрит профил „Памукопредачество”
 • 1959/1960 г. - разкрита специалност „Горно дамско облекло”, а специалност „Свилоточене” е закрита
 • 1961/1962 г. - разкрита специалност „Обществено хранене”
 • 1962/1963 г. - разкрита специалност „Мъжко облекло”
 • 1963/1964 г. - разкрита вечерна паралелка „Техникум тъкачество”. Специалност „Обществено хранене” е обособена като самостоятелно училище
 • 1967/1968 г. - разкрита специалност за момчета „Ремонт и поддръжка на текстилни машини”
 • 1971 г. - закрита специалност „Облекло”. Обособено е отделно училище - Професионално-техническо училище по комунално-битови услуги с „Дамско облекло”, „Мъжко облекло” и „Бръснаро-фризьорство” на ул."Индже" с директор Иван Бошев
 • 1974 г. - училището става Средно професионално-техническо училище /СПТУ/ по комунално-битови услуги "Христо Козлев"
 • 1977 г. - преместено е в сградата на Езикова гимназия.
 • 1971-1983 г.- съществува и Средно професионално-техническо училище по текстил "Вела Благоева" с две специалностти „Памучно предачество” и „Памучно тъкачество”
 • 1983 г. - СПТУ по текстил "Вела Благоева" и СПТУ по КБУ "Христо Козлев" са обединени под името СПТУ по текстил и битови услуги "Христо Козлев" с директор инж.Евтим Евтимов
 • 1990/1991 г. - разкрити са специалности „Техника и технология на облеклото” и „Технология на текстила и поддържане на тъкачната техника”
 • 1993 г. - за директор е назначена Мария Василева
 • 1993/1994г. - разкрити са специалности "Моделиране и конструиране на облекло" и "Бръснаро- фризьорство"
 • 1994 г. - училището е обявено за Техникум по текстил и битови услуги
 • 1994/1995 г. - разкрита специалност "Машини и съоръжения в леката промишленост"
 • 1995 г. - за директор е назначена инж.Емилка Андронова
 • 2005 г. - Техникум по текстил и битови услуги се преименува в Професионална гимназия по моден дизайн
 • 2007/2008г. - за директор е назначена Лалита Трифонова, Помощник-директор по учебната дейност е старши учител Георги Гърев 
 • За периода от 01.04.1949 г. до края на 1998 г. в училището са завършили 8210 души.
 • На 27 април 2009 г., Световния ден на дизайна-Професионална гимназия по моден дизайн отпразнува 60-годишен юбилей
 • От септември, 2011 г. гимназията се намира в сградата на ул."Мармарлийска" 26.
 • 2015/2016 г. - за директор на ПГМД с конкурс е назначена Боряна Мочева. Заместник-директор по учебната дейност е старши учител Георги Гърев 
 • 2015/2016 г. - През 2016 г. е обособен нов учебен салон за специалност „Козметика“. 
 • 2017/2018 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: след VII клас - 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" (5 години на обучение и придобиване на трета степен на професионална квалификация) с класен ръководител г-жа Наталия Карапенчева. 

  - след VIII клас - 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Фризьорство" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Козметика" (4 години на обучение и придобиване на втора степен на професионална квалификация) с класен ръководител г-жа Веселка Николова.                                      - Обособен е нов учебен салон по професията „Фризьор“; закрита е задочна форма на обучение в специалностите „Помощник-възпитател в отгл.еждането и възпитанието на деца“ и „Конструиране, .моделиране и технология на облекло от текстил“

 • На 27 април 2019 г., Световния ден на дизайна-Професионална гимназия по моден дизайн отпразнува 70-годишен юбилей
 • 2018/2019 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" с класен ръководител инж. Марияна Иванова. - обособен кабинет за специалност „Моден дизайн“
 • 2019/2020 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги" с класен ръководител г-жа Ивелина Недева. 
 • През учебната 2020/2021 г.  по искане и с подкрепата на бизнеса /Модна къща "Петров" с управител г-н Валентин Петров/ е открита нова форма на обучение: обучение чрез работа /дуална система на обучение/ - 1 паралелка, специалност "Моден дизайн", професия "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация. На втория етаж е обособена шивашка работилница за часовете по учебна практика за специалност "Моден дизайн".
 • 2020/2021 г. - Микаела-Хюлия Бакалова, XI клас, специалност "Моден дизайн" зае трето място в категория "Сръчни ръце" на Национално състезание по професии "Млади таланти в модата", проведен в гр.Попово. Училищният отбор в състав: ръководител - инж.Марияна Иванова, Александра Башинова, Х кл. - категория "Модно ревю", Виолета Ганчева, XI кл. - категория "Модна скица" и Микаела-Хюлия Бакалова категория "Сръчни ръце" получиха специална награда на БАТОК - двудневно безплатно посещение във водеща фирма за облекло в гр.Русе.
 • 2021/2022 г. реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги" с класен ръководител г-н Екрам Мюмюнов;
 • Микаела-Хюлия Бакалова, XII клас, печели първо място в категория "Модна скица" в Националното състезание по професии "Млади таланти в модата 2022" в гр. Гоце Делчев. Училищният отбор в състав: ръководител - Цветелина Тутовска-Милчева, Йоана Иванова, Х кл. - категория "Модно ревю", Микаела-Хюлия Бакалова, XII клас - категория "Модна скица" и Габриела Страхилова, XII клас - категория "Сръчни ръце" получиха специална награда на БАТОК - двудневно безплатно посещение във фирма "Виомода" ЕООД в гр.Пловдив.
 • На 11.05.2022 г. бе открита изложба с творби на ученици под надслов "Професиите в моите ръце" на таблата пред Факултет по изобразителни изкуства.
 • Цветелина Тутовска-Милчева, учител по учебна практика по професионална подготовка бе наградена с грамота от РУО-Велико Търново за принос в проесионалното образование и заето призово първо място на Микаела-Хюлия Бакалова в категория "Модна скица" в Националното състезание по професии "Млади таланти в модата 2022" в гр. Гоце Делчев.
 • 2022/2023 г. реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" с класен ръководител г-жа Цветелина Тутовска-Милчева; 
 • учители-лектори: Дарина Илиева - химия и опазване на околната среда; Калинка Георгиева - философия;
 • Екрам Мюмюнов - е номиниран от АМАЛИПЕ за "Образователен медиатор" на годината и награден на официална церемония  в МОН от министъра на образованието и науката проф.д-р Сашо Пенов
 • Денис Миланов, XII клас, печели трето място в категория "Вечерна дамска прическа" в Националното състезание по професии "Най-добър млад фризьор и гримьр", провело се на 5-6-7.04.2023 г. в гр.Благоевград. Училищният отбор е в състав: ръководител: г-жа Емилия Лазарова, учител по професионална подготовка-практическо обучение, Денис Миланов, XII клас - фризьор, Атанаска Панайотова - XI клас - гримьор, Ивилина Колева - VIII клас - модел.
 • Осъществени са две мобилности на ученици и учители до гр.Будапеща, Унгария по проект „За успешен професионален старт в Европа“ КА122-VET short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training, финансиран по програма Еразъм +.
 • 2023/2024 г. реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка дуална система на обучение по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги" с класен ръководител г-жа Елка Бакова.
 • 23 до 27 октомври 2023 г. се проведе „Европейската седмица на професионалните умения" 
 • На 26.02.2024 г. отборите по бадминтон знаеха призивите второ и трето място в общинските ученически игри. 
 • Г-жа Боряна Мочева е директор до 29.02.2024 г.
 • Г-н Мариан Георгиев от 01.03.2024 г. е назначен на длъжността временно-изпълняващ директор.
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню