Материална база

Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново разполага със следната материално-техническа база:

♦ Администрация

♦ 5 класни стаи

♦ компютърен кабинет

♦ ателие за специалност "Моден дизайн"

♦ учебен салон по фризьорство

♦ учебен салон по козметика

♦ зала за спортни занимания

♦ зала за ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности

♦ спортна площадка /лека атлетика, баскетбол, волейбол, хандбал/

♦ зелени площи

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН, гр.Велико Търново

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню