Обществен съвет

 

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО :

1.  Александрина Златкова Сидерова -  представител на родители

2.  Анка Ангелова Георгиева -  представител на родители

3.  Антоанета Иванова Атанасова -  представител на родители

4. Кирил Атанасов, управител на "Демотекс" ООД -  представител на работодатели, председател

5. Лидия Прокопова, старши експерт от РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ С ПОРЕДНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕ:

1.  Николинка Цанкова Господинова -  представител на родители

2.  Анна Борисова Тинчева -  представител на родители

3.  Мая Ташева Ташева -  представител на родители

4. Пенка Радославова Цветанова, управител на "Василена 00" ЕООД -  представител на работодатели

5. Росица Данкова, юрисконсулт в РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

 

 


Протокол № 1/13.11.2023 г. от заседание на Обществен съвет

Покана - 15.01.2024 г.

Покана - 13.11.2023 г.

Заповед определяне поименен състав на обществен съвет

Заповед за определяне числен състав на обществен съвет

 

Изх.№ 127/03.11.2023 г.

ПОКАНА

ДО   

РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПГ ПО МОДЕН ДИЗАЙН

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Уведомяваме Ви, че на 08.11.2023 г. /сряда/ от 17:30 ч. в  стая 306 в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново ще се проведе събрание на родителите, излъчени на първи етап на срещи с всяка паралелка във връзка с учредяването на нов състав на обществен съвет към училището.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1.    Запознаване на родителите с решението на Директора на гимназията за броя на

членовете и броя на резервните членове на обществения съвет към училището.

2.    Запознаване на родителите с организацията по водене на протокола на

събранието и протичането на избора, съгласно заповед на Директора.

3.    Избор на родители за членове и резервни членове на обществения съвет.

4.    Определяне чрез жребий на поредността на заместване от резервните членове

при получен равен брой гласове при избора им.

На сайта на училището в секция „Обществен съвет“ е оповестена информация за правомощията на обществения съвет.

С уважение,

Боряна Мочева,

директор на ПГ по моден дизайн,

гр.Велико Търново

 

 

СЪСТАВ:

Председател: Цанка Мирчева, представител на родители

Секретар: Валентина Дечева, представител на работодатели

Членове:

Лидия Прокопова, старши експерт от РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

Искра Димиева - представител на родители

Марияна Петкова - представител на родители

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Росица Данкова, юрисконсулт в РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

Росица Папазова - представител на работодатели

Ресмие Ахмедова - представител на родители

Миневер Исмаилова - представител на родители

 

Покана за заседание на обществен съвет на 02.05.2023 г.

Покана_заседание_на_Обществен_съвет_на 13.09. 2022 г.

Покана_заседание_на_Обществен_съвет_на_19-07-2022

Покана_заседание_на_Обществен_съвет_на_12-01-2022

Покана_заседание_на_09.11.2021 г.

Покана_обществен_съвет_на_25102021 г.

Покана_за_обществен_съвет_на_14.09.21г.

Покана_обществен_съвет_становище_второ_тримесечие_бюджет_2021 на 16.07.2021 г. 

Покана_заседание на Обществен съвет_2021_на_28-04-2021_г.

 Покана Обществен_съвет_на 28.01. 2021 г.

Правомощия и задължения на обществения съвет

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню