Ръководство

снимка директор 2020БОРЯНА МОЧЕВА

Длъжност: Директор на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново

Образование: ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Специалност: "Педагогика на изобразителното изкуство"

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Квалификация: IV професионално - квалификационна степен

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЪРЕВ

Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност

Образование: ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Специалност: Физическо възпитание, Физическо възпитание в помощни училища

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Квалификация: IV професионално - квалификационна степен

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню