Учители

ГАЛЯ НИКОЛОВА - старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение в ПН "Дизайн", ПН "Фризьорски и козметични услуги"

ЕКРАМ МЮМЮНОВ - учител по физическо възпитание и спорт

ЕЛКА БАКОВА - старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение в ПН "Фризьорски и козметични услуги"

ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА - стариши учител по професионална подготовка, практическо обучение ПН "Фризьорски услуги"

ИВАНИЧКА ДЖИЛЯНОВА - учител по български език и литература

ИВЕЛИНА НЕДЕВА - учител по професионална подготовка, теоретично обучение, ПН "Фризьорски и козметични услуги"

КАМЕЛИЯ ДЖАНАБЕТСКА - учител по общообразователна подготовка, История и цивилизации, География и икономика / до м.октомври 2023 г. /

НИКОЛИНКА КОЛЕВА -  учител по общообразователна подготовка, матаматика, информационни технологии, география и икономика

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА - старши учител по професионална подготовка, практическо обучение в ПН "Козметични услуги"

инж.МАРИЯНА ИВАНОВА - старши учител по професионална подготовка, практическо обучение в ПН "Дизайн" и ПН"Козметични услуги"

РОСИЦА ДАСКАЛОВА - старши учител по чужд език-английски, чужд език по професията

ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА -  учител-методик в ПН "Дизайн"

Ивайло Николов - учител-лектор по общообразователна подготовка, философия

ЕКРАМ МЮМЮНОВ - образователен медиатор

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню