Извънкласни дейности

2022/2023 учебна година

СПИСЪК НА ТЕМАТИЧНИТЕ ОБЛАСТИ И ПОДОБЛАСТИ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

1. СПОРТ; КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ

2. ПРИРОДНИ НАУКИ; ОКОЛНА СРЕДА

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ", ръководител Екрам Мюмюнов

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "МЛАДЕЖКИ ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ", ръководител Камелия Джанабетска

2021/2022 учебна година

СПИСЪК НА ТЕМАТИЧНИТЕ ОБЛАСТИ И ПОДОБЛАСТИ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

1. СПОРТ; КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ

2. ПРИРОДНИ НАУКИ; ОКОЛНА СРЕДА

3. ТЕХНОЛОГИИ; ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ", ръководител Екрам Мюмюнов

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "МЛАДЕЖКИ ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ", ръководител Камелия Джанабетска

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "КРАСОТА И СТИЛ", ръководител Емилия Лазарова

2020/2021 учебна година

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "Младежки туристически клуб", ръководител Камелия Джанабетска

На учениците се предоставят възможности за практическо опознаване на българското природно и културно наследство чрез походи сред природата, градски обиколки, крайградски излети, дейности за отбелязване на значими дати и празници от екологичния и интеркултурния календар, туристически пътувания и др. Работата на терен за реализация на географски и/или туристически маршрути ще допринесе за повишаване на екологичното съзнание на подрастващите и усъвършенстване на техните знания, умения и компетентности за природосъобразно поведение. Програмата за занимания по интереси надгражда програмата “Географски маршрути”, разработена по проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“, създавайки условия за продължаване на етнокултурните взаимодействия.

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ", ръководител Екрам Мюмюнов

Изучаване на техниката при различни колективни спортове. Изграждане на траен интерес към видовете спорт. Провеждане на турнири. Посещения по еко-пътеки и различни спортни мероприятия.

 

2019/2020 учебна година

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ", ръководител Камелия Джанабетска

КЛУБ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ "КОСА И СТИЛ", ръководител Емилия Лазарова

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню