Прием

За 2024/2025 учебна година Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново предлага обучение в следните специалности:

1. "КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ"  - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

26 ученици, Професионално направление код 542 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, професия  код 542040 „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО“,  специалност 5420401 „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“, по типов учебен план за професионално образование по рамкова програма В6 без интензивно и без разширено изучаване на чужд език,  с придобиване на трета степен на професионална квалификация, утвърден със заповед № РД 09 - 3926/25.08.2017 г. на министъра на образованието и науката,

 • Срок на обучение: пет години;
 • Изучаван чужд език: английски; испански
 • Начин на формиране на бала:

- удвоените оценки от Национални външни оценявания по Български език и литература и Математика;

- приравнената към точки оценка по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование;

- приравнената към точки оценка по  Компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за основно образование.

При равен бал учениците с еднакви показатели се подреждат според общия успех от свидетелството за основно образование.

Попълването на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване се определя от директора, но не по-късно от 11 септември 2024 г.

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ ПРОФЕСИЯ ЩЕ МОГАТ ДА:
- познават текстилните материали за производството на облекло;
- построяват основни конструкции и моделни разработки на дамско, мъжко и детско облекло;
- знаят и прилагат технологиите за производство на облекло;
- разработват и разчитат техническа и технологична документация;
- работят с основни видове шевни машини, кроячна и гладачна техника и извършват елементарни регулировки;
- прилагат усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд.
 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ:
Завършилите професията могат да работят във:
- фирми за производство на шевни изделия;
- лични фирми;
- фирми за производство на бутикови облекла;
- облекла по поръчка,
- възможност да продължат образованието си във висши учебни заведения.

  ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Прием за учебната 2024/2025 година

Училищната комисия по приема на ученици ще осъществява дейността си съгласно графика на дейностите по приемане на ученици. Работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.

1. След завършeно основно образование (VII клас)

 

 Вид дейност  Срок
 1.

 Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 - 21 май 2024 г.
 2.  Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024 г.
 3.  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 - 10 юли 2024 г.
 4.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г.
 5. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 - 17 юли 2024 г.
 6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
 7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 22 - 24 юли 2024 г.
 8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2024 г.
 9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране   26 и 29 юли 2024 г.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 30 юли 2024 г.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли и  01 август 2024 г.
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2024 г. вкл.

13. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 05-06 август 2024г.
14. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 07 август 2024г.
15. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 08-09 август 2024г.
16.  Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024г.вкл.

13. Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап

определя се от директора, до 11 септември 2024г.

14. Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО до 14 септември 2024 г. вкл.

 

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново

ул.“Мармарлийска“ № 26,

тел. 0879661710 - директор; 062/521343– зам.-директор; канцелария

e-mail: iТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.pgmdvt.com

Работно време на канцеларията: 08:00 – 17:00

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНИЯТА

 Електронно на priem.mon.bg

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител (по образец на място);
 • служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО;
 • свидетелство за основно образование (оригинал/копие);
 • медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

*Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година 

1 брошура 2023 2024

 2 брошура 2023 2024

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование, медицинска карта и да попълнят заявление за записване в гимназията.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

В ПГМД 2023/2024

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново

ул.“Мармарлийска“ № 26,

тел. 062 /625887; 0879661710 - директор; 0879661713 - зам.-директор; 062/521343 - канцелария

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

www.pgmdvt.com

Работно време на канцеларията: 08:00 – 17:00

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню