ПРОЕКТ "ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО - ИНОВАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

Списък на класираните за финансиране проекти и одобрените им бюджети - КП 33.18-2019 - ЦОИДУЕМ

лого цоидуем

 ПРОЕКТ

„Единни в многообразието –

иновативни действия за интеркултурно образование в

Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“

Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019 на ЦОИДУЕМ при Министерството на образованието и науката

 

Автор на проекта: Камелия Джанабетска.

Резюме на проекта

Бенефициент:
Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново (ПГМД)

 Обща стойност на проекта: 13 996 BGN

 Основна цел на проекта:
Подобрено включване на учениците от етническите малцинства в местни иновативни действия за интеркултурно образование в дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност.

 Стратегически цели на проекта:

 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование за учениците от етническите малцинства.
 • Повишаване на капацитета и мотивиране на ученици от етническите малцинства и мнозинството, и съхранение и развитие на тяхната културна идентичност
 • Развитие на ценностите, свързани с толерантност, хуманизъм, взаимно уважение и желание за усъвършенстване, и пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства.
 • Модернизиране на интеркултурното образование като неотменна част от подготовката на подрастващите от различен етнически произход.

 Целеви групи:

 • Ученици, които участват в процеса на образователната интеграция;
 • Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи социални и културни норми на етническите общности;
 • Родители на ученици, които участват в процеса на образователната интеграция.

Настоящото проектно предложение е с продължителност 10 месеца и ще се изпълнява от Професионалната гимназия по моден дизайн - В. Търново /ПГМД/. Целта на проекта е подобреното включване на учениците от етническите малцинства в местни иновативни действия за интеркултурно образование и възпитание в дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност. Целевата група включва 98 ученици с различен етнически произход, в т.ч. 56 с български, 27 с ромски, 14 с турски етнически произход, и 1 от Украйна, 9 преподаватели и 20 родители.
В съответствие с основната цел и четирите стратегически цели са разработени 6 дейности – нови и такива с надграждащ ефект спрямо резултатите от досегашни дейности на ПГМД. Те осигуряват равен достъп до качествено образование за учениците от етническите малцинства на основата на 6 програми за интеркултурно образование, които ще бъдат въведени чрез интерактивни методи; равни шансове за млади изследователи, които ще се изявят в създаването на нови продукти - интеркултурен календар с мотото на ЕС „Единни в многообразието“, 3 географски маршрути „По пътя на наследството“, 20 модни модели на тема „Красотата и уникалността във външния вид на етносите“, модна колекция „Етноси“; възможности за включване в извънкласни дейности като обучение по български език и литература, тематична дискусия, екопоход, спортен празник, екскурзия с учебна цел, изложба, модно ревю и летен пленер по живопис; разпространение на резултатите; достъп до компютърна и презентационна техника, български книги; благоприятни условия за изследвания и иновации; информираност и публичност; организация и управление на проекта.
Проектните дейности насърчават етнокултурните взаимодействия и изграждат позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот. Работата с младите изследователи ще ги свързва заедно, ще стимулира развитието на техните индивидуални заложби и таланти, ще повиши познанията им за наследството на различните етноси и ще подобри образователните резултати. Развитието на културните ценности, личностни качества, социални и екологични знания и умения, ще гарантира успешната инвестиция в бъдещето на младите кадри от различните етноси. Осигуряването на благоприятна и толерантна образователна среда ще създаде условия за привличане и задържане на учениците в нашето училище и България. Подкрепата за разпространение на резултатите чрез публикуване в Интернет ще популяризира постиженията на учителите и ще издига техния авторитет.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ПО ДЕЙНОСТИ:

Дейност 2: Информиране и публичност

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА "Единни в многообразието" в Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново - БТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА - БТА /Ученици са изготвили историческо и географско изследване за празниците и обичаите на етносите във Великотърновския край/ 

Успешно приключи проект на Гимназията по моден дизайн за междуетническа толерантност - в-к "Ягтра днес"

Над 65 ученици от Гимназията по моден дизайн се учиха на толерантност по проект - Общинско радио Велико Търново

Ревю с тоалети от четири етноса показаха момичетата от Гимназията по моден дизайн - в-к "Борба"

Модно ревю "ЕТНОСИ" - събитие - фейсбук страница на ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново

Учители, родители и ученици от Гимназията по моден дизайн бяха заедно на поход до Преображенския манастир - в-к "Борба"

В гимназията по моден дизайн разработват модели на облекла на четири етноса - в-к "Борба"

Ученици изработват облекла по проект за интеркултурно многообразие - Дарик радио

Пред г-жа Коен бе представена и изложбата „Етноси“, изобразяваща модата и традициите в облеклото през погледа на учениците от специалност „Моден дизайн“ - АМАЛИПЕ

 

Дейност 4: Иновативни заедно – равни шансове за млади изследователи

Моделите са резултат от три тематични проучвания по следните теми:
- “Облеклото като знак за идентичност на етносите (българи, роми, турци, украинци)";
- „Шевици, бродерии, дантели и десени в облеклото на етносите от Великотърновския край“;
- „Прически, грим, аксесоари и бижута като елементи от външността на етносите от Великотърновския край“.

у

107522050 3625847344111194 5317251776921506077 n

12345стела

башинова цоидуем

баш1

наталия ц123

наталия цоидуем1

стела м

стела цоидуем1

наталия цоидуем

михаела цоидуемхристомира димитроваХристомира Димитрова, IXа клас

рисунка виолета

рисунка модел етноси Виолета

Моден модел на българско облеклоАвтор: Виолета Ганчева, специалност "Моден дизайн"

рисунка модел Микаела

Моден модел на турско облекло, Автор: Микаела-Хюлия Бакалова, специалност "Моден дизайн"

рисунка модел Виктория Иванова

Моден модел на ромско облекло, Автор: Виктория Иванова, специалност "Моден дизайн"

рисунка модел етноси София

Моден модел на украинско облекло, Автор: София Третякова, специалност "Моден дизайн"

 

 • Създаване на модна колекция „Етноси“ – изработване на облекла с хaрaктeрни eлeмeнти зa традициите на бългaрите, турцитe и ромите, и за българите в чужбина (Украйна) като израз на колективната и индивидуалната идентичност на етносите.

 шиене цоидуем 1

 шиене цоидуем

шев цоидуем 3

шев цоидуем 4

 шев цоидуем 6

Дейност 5: Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности

 • Тематична дискусия „Екология и здраве“;

дискусия Екология и здраве 1

На 10 октомври 2020 г. в двора на Преображенския манастир с участниците в екопохода се проведе дискусия на тема „Екология и здраве“ под ръководството на г-жа Елка Бакова – преподавател по биология и здравно образование.

провила за поведение сред природата цоидуем

Представени, обсъдени и приложени бяха правила за поведение сред природата, а именно:
- Вашето кошче е вашата раница;
- Не изкоренявайте растения - билки, горски плодове или гъби;
- Не обирайте всички цветове от растенията;
- Не събирайте букети;
- Пазете редките и застрашени видове;
- Извършвайте паленето на огън на определените за това места;
- Не създавайте предпоставки за възникване на пожари;
- Не взимайте животни от природата;
- Пазете тишина;
- Не пишете по дърветата;
- Не хвърляйте камъни от скали;
- Движете се по вече съществуващите пътеки.

Дискусията цели да подобри екологичното съзнание и поведение, и да допринесе за развитие на ценностите, свързани с толерантност, хуманизъм, взаимно уважение и желание за усъвършенстване, и пълноценна социализация на учениците от всички етноси в гимназията. Реализирана е по проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019.

дискусия Екология и здраве 2

 Покана за участие в екопоход до Преображенския манастир

На 10 октомври 2020 г. (събота) екипът на проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново“ организира екопоход до Преображенския манастир със съдействието на Туристическо дружество „Трапезица - 1902“ и подкрепата на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Водач на групата ще бъде г-н Станчо Русев – председател на клуба по туризъм към дружеството. По време на похода ще се проведе тематична дискусия „Екология и здраве“, на която г-жа Елка Бакова – учител по биология и здравно образование ще представи правила за поведение сред природата, валидни за всички етноси.

ПРОГРАМА
Сборен пункт: 9:50 ч. пред Туристическо дружество „Трапезица - 1902“.

Дрес код: Спортен стил (спортни дрехи и обувки – маратонки, кецове, гуменки)

Времетраене: От 10:00 до 13:00 ч.

Преход: По горски пътеки по маршрут през Първи и Втори водопад. Кратка почивка и дискусия при Втори водопад.

Общи снимки:
- в началото на маршрута, над старинния квартал Варуша;
- при Втори водопад;
- пред Преображенски манастир.

Разглеждане на манастира и обедна почивка.
За участниците в похода ще бъдат осигурени сандвичи и минерална вода.

Връщане: С автобус №10 от спирката под манастира.

Ръководството на ПГМД - гр. Велико Търново кани за участие в екопохода ученици, родители, учители и служители от гимназията. Записването става до 14.30 ч. в петък, 9 октомври 2020 г., на място в училището при г-жа Камелия Джанабетска – координатор на проекта (тел.: 088 9929934, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) или г-н Екрам Мюмюнов, учител по физическо възпитание и спорт (тел.: 0897338956, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Предстои ни едно красиво и приятно преживяване заедно!
Очакваме Ви!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАНАСТИР „СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ“

Преображенският манастир се намира на 6 км от Велико Търново, над левия бряг на река Янтра, под пещерите на Беляковското плато.

Манастирът е основан през XIV век, по време на Второто българско царство и е едно от най-важните културни и просветни средища за времето си.

Днешните сгради, в този им вид, са построени и възстановени през XIX век. Строежът на Съборната църква “Свето Преображение” е завършен след 1830 г. от майстор Кольо Фичето и е с уникална архитектура, без аналог в другите български манастири.

Главната манастирска църква "Преображение Господне" също е построена от майстор Колю Фичето в периода 1861-1863 г. Част от изградените от него тогава малка църква "Благовещение" и подземен параклис „Св. Андрей Първозвани“ днес не са запазени.

В западната част на манастирския комплекс се издига камбанарията със седемте камбани, една от най-хубавите звънарници, създадени от майстор Колю Фичето.
Стенописите и иконите в главната манастирска църква са рисувани в продължение на три години /1849-1851/ г. от Захарий Зограф – най-известния български иконописец. На най-видно място, върху южната външна стена, той изписва монументалните стенописи „Колелото на живота“ и "Страшният съд" – идеята на майстора е да внуши на посетителите преходността на човешкото съществуване. Изключително ценни са и фреските "Рождество Богородично", "Успение Богородично", "Тайната вечеря" също иконописани от Захари Зограф.

Цялата пищна външна украса днес е безценен паметник на живописното българско изкуство от Възрожденската епоха.

 • Екопоход до Преображенския манастир;

 Учители, родители и ученици от Гимназията по моден дизайн бяха заедно на поход до Преображенския манастир - в-к Борба

Вчера, 10 октомври 2020 г. ученици от осми до дванадесети клас, родители, учители и служители от Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново осъществиха екопоход до манастир „Свето Преображение Господне”, разположен в Дервентския пролом на река Янтра, на 6 км северно от Велико Търново.

екопоход цоидуем 11

екопоход цоидуем 4

екопоход цоидуем 5

Участниците преминаха по екопътека, дълга 7 км с начало в кв. Варуша на Старо Търново, междинни спирки на Първи и Втори водопад по левия приток на река Янтра, и краен пункт Преображенския манастир – паметник на културата. По пътя си групата спря до родната къща и паметника на българския поет и общественик Петко Рачов Славейков, и продължи край храма „Св. Св. Кирил и Методий“, построен от майстор Колю Фичето, и Поборническия паметник, издигнат на мястото, където са погребани обесените борци за Освобождението на България от турско владичество, вкл. участници в Априлското въстание през 1876 г.

екопоход цоидуем 7

Екопътеката се извива през красиви гористи местности, обагрени от есента, по скалните венци на Дервента, от които се откриват чудни панорамни гледки, през полянки с цветя и долове на речни потоци, образуващи малък и голям водопад.

екопоход цоидуем 8

екопоход цоидуем 9

Водач на групата бе председателя на пешеходния клуб по туризъм, г-н Станчо Русев. Той обясни на всички участници правилата за движение на групата и правилната стойка на туриста, и оказа съдействие за поставянето на предварително подготвени правила за поведение сред природата на видни места по маркирания туристически маршрут.

екопоход и правила цоидуем

екопоход цоидуем 2

екопоход и правила цоидуем 2

В двора на манастира се проведе тематична дискусия „Екология и здраве“. Участниците в похода разгледаха забележителностите – Главната манастирска църква „Преображение Господне“, построена от майстор Колю Фичето и стенописана от Захарий Зограф, и камбанарията със седемте камбани, създадена също от майстор Колю Фичето. Монументалните стенописи „Колелото на живота“ и „Страшният съд“ внушават преходността на човешкото съществуване. Те са безценен паметник на българското живописно изкуство от епохата на Възраждането.

екопоход цоидуем 1

Дванадесетокласници и техни учители бяха гостоприемно приети от отец Георги – игумен на Преображенския манастир, с когото дискутираха по теми, свързани с човешкия дух, добродетели и поведение, и възможни пътища за положителна промяна и по-добро бъдеще на хората у нас и в Европа.

екопоход цоидуем 22

екопоход цоидуем 17

Екопоходът премина при голям интерес от страна на участниците и бе документиран с многобройни снимки и видеоклипове. Той е част от дейност 5 „Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности“ по проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019.

 

 • Спортен празник, посветен на Деня на Земята.

45 ученици и учители от Професионалната гимназия по моден дизайн участваха в спортeн празник АНТИ COVID-19

Вчера,14 октомври 2020 г. в училищния двор на Професионалната гимназия по моден дизайн – Велико Търново се проведе спортен празник АНТИ COVID-19 под надслов „Здрав дух в здраво тяло“. В празника взеха участие 45 учители и ученици от различните етноси в гимназията, обединени в отбори по видове спорт: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и тенис на маса. В игрите с радост се включиха и ученици със специални образователни потребности от X и XII клас. Състезанията дадоха повод за изява на собственото „АЗ“ и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия. Сред четиринадесет и петнадесет годишните се отличи осмокласничката Юлия Йорданова, чиято награда е спортен екип, а сред по-големите ученици – десетокласникът Мартин Кичуков, чиято награда е маратонки. Петнадесет изявени в игрите ученици от всички класове ще получат спортни тениски. Наградите ще бъдат връчени от директора на гимназията, г-жа Боряна Мочева.

„Специфична цел на дейността е поддържането на физическото здраве като превенция на COVID-19 и развитието на ценностите, свързани с хуманизъм, толерантност, взаимно уважение и желание за усъвършенстване“, коментира г-н Георги Гърев, ръководител на състезанията.

спортен празник цоидуем

Младият учител по физическо възпитание и спорт Екрам Мюмюнов, който се присъедини към проектния екип в началото на м. октомври, е категоричен: „Чрез отборните участия учениците се убедиха, че спортът провокира единство, дисциплина и организираност“.

спортен празник цоидуем 6

спортен празник цоидуем 7

спортен празник цоидуем 12

спортен празник цоидуем 13

спортен празник цоидуем 14

спортен празник цоидуем 11

Спортният празник е осъществен в изпълнение на дейност 5 „Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности“ по проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН по Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019.

 

Дейност 6: Етнокултурни взаимодействия

 • Провеждане на екскурзия с учебна цел „По пътя на наследството;

екскурзия Разград 1

По пътя на наследството от Велико Търново до Разград и обратно

На 26 октомври 2020 г., двадесет и четири изявени ученици и учители от гимназията по моден дизайн във Велико Търново пътешестваха до столицата на Лудогорието Разград – град на музеите. Те се запознаха с културно-историческото наследство на града и обмениха опит в иновационните образователни дейности с Професионалната гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина”.

екскурзия Разград 2

Съдействие в организацията и провеждането на екскурзията, планирана с учебна цел, ни оказаха г-жа Красимира Петкова - директор на гимназията по облекло, г-жа Даниела Ганчева - заместник-директор и главен уредник-етнограф при Регионалния исторически музей - Разград, г-жа Росица Славова - административен ръководител и екипа при Интерактивния музей „Абритус“, за което най-сърдечно им благодарим.

етнографски музей разград

екскурзия Разград 3

Екскурзионната програма бе осъществена по предварителен план-график, а извън плана ни очакваха много приятни изненади – получихме картички като подаръци от Етнографския музей и свитъци с информация за „Абритус“, бонбони и атрактивни рекламни материали за гимназията по облекло, възможност сами да изработим древноримски монети и да се видим в костюми на древни римляни в Интерактивния музей. Преживените ценни моменти ни обогатиха и оставиха у нас незабравими спомени.

разград 12

Разград 14

В Етнографския музей, от интересната екскурзоводска беседа на г-жа Ганчева научихме повече за бита, ежедневието, облеклото и богатия празничен календар на капанците. Разбрахме, че в културата на капанците облеклото и тъканите служели не само за предпазване от промените на времето. Те имали важна роля в обичаите и празниците. Според техния материал, направа, цвят, украса, орнаментика и други белези, хората са могли да различават пола, възрастта, семейното положение и ролята на човека в обичая.

Разград 16

музей разград цоидуем

Вторият обект, който разгледахме заедно с екскурзовода Адриан Христов, е къщата-музей „Станка и Никола Икономови“. Станка Николица Спасо Еленина е първата българка, отпечатала стихотворение. Тя е патрон на нашите партньори от гимназията по облекло, и се радваме, че придобихме нови познания за нейния живот и дело не само от изнесената беседа, но и от изложените снимки, документи и възстановката на елементи от бита на семейството.

разград 5

При обиколката из културно-историческите забележителности на града посетихме християнския храм „Св. Николай Чудотворец“. До къщата и храма любезно ни съпроводи г-жа Надежда – служител при музея. Тя ни направи общи снимки и ни ориентира за разположението на обектите на място, за което й благодарим.

Разград 7

Пътят ни продължи към паметникът на загиналите във войните за национално обединение, джамията „Ибрахим паша", Момина чешма и Часовниковата кула. По маршрута минахме през Орлов мост над река Бели Лом, изграден като реплика на едноименния мост в столицата София над Перловска река. Направихме и красиви снимки.

разград 6

Следващата ни спирка беше за обяд. Когато пътувате през Лудогорието, непременно се отбийте при „Капитан Блъд“ – там ще получите за подкрепа топла и много вкусна питателна храна.

Програмата ни продължи с вълнуваща, практически полезна и вдъхновяваща среща за обмяна на опит с екипа на Професионалната гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” в гр. Разград. Бяхме топло и гостоприемно посрещнати от колегите, които ни представиха своята база и дейност. И двете училища имат инициативи в областта на иновациите и развиват взаимнополезно сътрудничество помежду си.

разград 8

разград 10

Екскурзията с учебна цел реализирахме като дейност за етнокултурни взаимодействия по проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН.

 Организиране на художествена изложба

„Общо минало - общо настояще - общо бъдеще“;

 откриване с коен цоидуем

 С посланика на Швейцария - г-жа Коен.

изложба цоидуем

изложба цоидуем 2

 изложба гн етноси

изложба гн

изложба гн 5

изложба гн7

 • Организиране и провеждане на модно ревю „Етноси“;

покана ревю етноси

 

ПОКАНА

Уважаеми ученици и родители, учители и служители,
госпожи и господа партньори, дарители и приятели,

екипът на проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново има удоволствието да Ви покани да бъдете наши гости на модно ревю „ЕТНОСИ“, което ще се състои на 22.10.2020 г. от 15:00 ч. в хан „Хаджи Николи“, ул. „Георги Сава Раковски“ № 19, Самоводска чаршия, Велико Търново.

Ревюто ще представи модни облекла като израз на колективната и индивидуалната идентичност на етносите, изработени от ученици от специалност „Моден дизайн“ под ръководството на инж. Марияна Иванова. Модните модели включват хaрaктeрни eлeмeнти зa ромските, турcкитe и бългaрcкитe облекла, и за българите от Украйна (моля, вижте приложените снимки).

Очакваме наши гости да бъдат модни специалисти, представители на Обществения съвет при гимназията и Градския ученически парламент, бизнес-партньорите на гимназията и финансиращия орган, образователни и обществени институции, неправителствени организации и медиите.

Модното ревю е организирано по дейност 6 „Етнокултурни взаимодействия“ на проекта, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН.

С уважение,

Боряна Мочева
Директор

Дизайн на поканата:
Цветелина Тутовска, магистър по компютърна графика, мултимедии и 3D анимация

Модна колекция „Етноси“ 

ревю ЕТНОСИ

 

КРАСИВА МОДНА КОЛЕКЦИЯ „ЕТНОСИ“ СЪТВОРИХА И ПРЕДСТАВИХА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО МОДЕН ДИЗАЙН ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 22 октомври 2020 г. в Хан Хаджи Николи / Hadji Nikoli Inn / на емблематичната АЕК "Самоводска чаршия" във Велико Търново се състоя модно ревю „Етноси“, на което бе представена едноименната модна колекция, създадена по проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН. Колекцията е резултат от съвместната работа на учители и ученици с подкрепата на техните родители.

Едно от достойнствата на проекта е, че даде равни шансове на млади изследователи, които се изявиха в изработването на нови продукти – над 20 модни модели на тема „Красотата и уникалността във външния вид на етносите“ и модната колекция „Етноси“.

Създаването на колекцията в периода м. октомври 2019 – м. октомври 2020 г. премина през три фази.

В първата фаза бяха планирани дейностите и бе осигурено финансирането. Основната заслуга за това е на автора на проекта – г-жа Камелия Джанабетска.

Във втората - изследователска фаза, са осъществени три проучвания под ръководството на г-жа Боряна Мочева и г-жа Галя Димитрова на следните теми:
- “Облеклото като знак за идентичност на българи, украинци, турци и роми“;
- „Шевици, бродерии, дантели и десени в облеклото на етносите от Великотърновския край“;
- „Прически, грим, аксесоари и бижута като елементи от външността на етносите от Великотърновския край“.
Допълнително вдъхновение младите творци от старопрестолния Търновград получиха от летния пленер по живопис, към който се присъедини г-жа Цветелина Тутовска. Със своите идеи, мотивиращ творчески подход и любов към изкуството, тя провокира изработването от учениците на красиви картини за Старо Търново, подхранващи техните умения и въображение.
Красиви модни модели на облекла сътвориха учениците:
Александра Башинова от Х клас - спортно-елегантно ромско облекло;
Алехандра Георгиева от Х клас - официални ромски рокли - дълга и къса, и екстравагантна ромска премяна след COVID-19;
Виктория Иванова от ХI клас - официални ромски тоалети - висша мода в червено, синьо и оранж, официален ромски тоалет в две части и облекла от ислямската култура с бурка, в сини и други цветове, в официален и спортно-елегантен стил;
Виолета Ганчева от ХI клас - официални български облекла и турски костюм с бурка в земни цветове – керемидено и грюнерде (зелено);
Микаела-Хюлия Бакалова от ХI клас - модерен официален турски тоалет в бяло и червено;
Михаела Пенчева от Х клас - ромско облекло;
Наталия Костадинова от Х клас - ромско облекло, българска официална рокля и украински спортно-елегантни тоалети с пола и панталон;
София Третякова от ХI клас, с модерен поглед към украинското национално облекло;
Стела Минчева от Х клас, с дамско и мъжко българско национално облекло, официална българска рокля с роза и ежедневно украинско облекло;
Христомира Димитрова и Денис Яланджиев от Х клас, със съвременен прочит на традиционно българско дамско облекло.
Модните модели бяха организирани в художествена изложба „Етноси“, проведена под надслов „Общо минало – общо настояще - общо бъдеще“ и представена пред посланикът на Швейцария, Нейно превъзходителство Мюриел Берсе Коен, неправителствената организация „Амалипе“ и бизнес-партньори, родители, ученици и учители в началото на настоящата учебна година.
От сътворените модни модели, четири бяха избрани за изработването на истинско облекло, а именно скиците с автори Виктория Иванова, Виолета Ганчева, Микаела-Хюлия и София Третякова, ученички в специалност „Моден дизайн“.

В третата, практико-приложна фаза на проекта, бе създадена модната колекция „Етноси“ под ръководството на инж. Марияна Иванова. Тя е дело на ученици от различни етноси в гимназията и е израз на тяхната колективна и индивидуална идентичност.
„При изработването на облеклата учениците интерпретираха познати характерни елементи от националните облекла на българи, украинци, турци и роми. Колекцията е в основни цветове – бяло и червено, в комбинации от допълващи цветове жълто, зелено, черно, носеща настроение и свежест“ – изтъкна инж. Иванова. Тя допълни, че в работата си по облеклата, учениците са показали своите традиции и обичаи. „София Третякова, след работата си в училище върху украинския модел, с помощта на своята баба Наталия Доброва и майка Евгения Самотрясова продължи работата си върху втори модел на украинско народно облекло, който представи. Михаела-Хюлия Бакалова сподели какви са традициите и обичаите в турските облекла, и характерното забраждане, под което косата е повдигната. За представянето на своя модел тя използва автентична забрадка, съхранена от нейната майка, г-жа Сюлбие Июзаева. Виолета Ганчева изследва северняшките български носии и много сполучливо интерпретира с ширити различните украси на т. нар. двупрестилчена носия. Виктория Иванова пресъздаде облекло на ромите, като направи разкошна комбинация от шарен и червен плат“ – отбеляза още инж. Иванова. Тя изказа сърдечни благодарности на Даника Петрова - ученичка в Природо-математическата гимназия във Велико Търново и танцьор, която предостави народна носия от Търновския регион за целите на проекта и събитието.

Модното ревю „Етноси“ бе официално открито от директора на гимназията г-жа Боряна Мочева. Гости на събитието бяха г-жа Лидия Прокопова - представител на Регионалното управление на образованието, ландшафтен архитект Илона Коцопулос - дарител, г-н Иван Пейчев – заместник-директор на начално училище „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец, родители, близки и приятели, учители и ученици. Госпожа Мочева поздрави гостите, похвали младите таланти за отличната работа и добрия пример, и благодари на финансиращия орган, домакините от хан „Хаджи Николи“, фотографът Нено Вълковски, който документира събитието, и на всички, които със своя труд, талант и усилия са допринесли за изпълнението на вдъхновяващия проект „Единни в многообразието“.

122459840 2709650865949610 2942728578182067713 n

„Прекрасно е чувството на удовлетворение, когато продуктът от труда на учители и ученици, подкрепени от родители и общественост е налице. Днес, всеки един от нас е уникален и различен - по етнос, визия, характер, професия, но всички сме заедно. Проектът „Единни в многообразието“ ни постави пред нови предизвикателства. Осъществихме иновативни дейности в областта на гражданското образование, историята и географията, екологията и здравословния начин на живот, спорта и изобразителните изкуства, в професионалното образование по моден дизайн, фризьорство и козметични услуги. Породиха се нови идеи, които ще развием в бъдеще“ – категорична е Боряна Мочева.

Ревю етноси 7

Водещи на събитието бяха Илияна Маламова и Денис Яланджиев от Х клас, по сценарий, изготвен с редакторската подкрепа на филолога Иваничка Джилянова – учител по български език и литература. Прическите на участниците бяха направени под ръководството на г-жа Емилия Лазарова - учител в специалност "Фризьорство".

ревю етноси Виктория

Първа дефилира Виктория Иванова, която демонстрира традиционна народна носия от Търновския регион на Северняшката фолклорна област, разположен на прехода между равнината и планината. Носията се състои от бяла риза, задна надиплена вълнена престилка, предна престилка и колан. Като цяло представлява двупрестилчена женска носия и се облича основно през лятото, а в някои селища на равнината и през цялата година. Всяко селище или група селища от планината или равнината има свои характерни особености в дрехите, изразени в кройката, материята, цветовете, използваната шевица и други.

Модната колекция „Етноси“, претворяваща традициите, бе представена под звуците на подбрана музика, характерна за различните етноси, от наши ученици – млади изследователи, творци и модели:

ревю етноси Виолета

Виолета Ганчева, с прическа от Денис Яланджиев, дефилира на фона на песента „Ерген деда, червен деда“ със своя моден модел на българско облекло от Северняшката фолклорна област, от т.н. „двупрестилчен“ тип, със Северняшки „косичник“ на главата. Характерно за това облекло е, че се състои от предна и задна бродирани престилки. Задната, която северняците наричат „бръчник“ (вълненик, тъкменик, пещемал, кърлянка, завешка), е изработена от памучен плат, с чупки, в долната част украсена с различни цветове плат и ширити. Предната престилка се нарича „фута“, украсена с богато нашити ширити. Ризата е от памучен плат, украсена по разреза на гърдите, яка-столче, към подгъва и ръкавите с ширити.

ревю етноси София 1

София Третякова, с прическа от Габриела Страхилова, дефилира на фона на песен на София Ротару, представяйки модел на украинското народно облекло, изработено с помоща на нейната баба и майка. Костюмът се състои от дълга памучна риза с разширен в долната част ръкав с печатани бродерии, върху нея е заметната плътна пола на фигурки, финализирана със завързан червен колан. На главата е вплетен украински венец от изкуствени цветя с различни цветове панделки. Украинските венци като украса за глава са световно известни.

ревю етноси 1

Йоана Иванова от IX клас, с прическа от Виктория Иванова, дефилира под звуците на Украинские песни, представяйки модния модел на София Третякова. Това украинско облекло включва блуза, украсена с красив ширит с рози по предната част и ръкава, който в долната част е разширен и завършващ с маншет, дълга пола с набран волан в долната част, украсена с ширит. Финален финес придават украсената престилка и богатото цветно украшение на главата, типично за украинките.

ревю етноси 2

Микаела-Хюлия Бакалова, с прическа от Севда Петрова от ХI клас, дефилира на музиката на Turkish dance, като представи официално облекло с турски елементи. Модният модел е изработен в екип с Габриела Страхилова от XI клас, специалност „Моден дизайн“. Идеята на Микаела-Хюлия е вдъхновена от облеклата за турския празник „къна“. Костюмът, скициран от нея включва дълга, елегантна, бяла рокля, разширена в долната част. Върху нея има горно великолепно червено облекло с красиви орнаменти по периферията. Ръкавите в долната си част са красиво клоширани, типични за турските облекла. На главата Микаела е със съкровено пазената от майка й забрадка.

ревю етноси 4

Дочка Станева от IX клас, с прическа от г-жа Емилия Лазарова, дефилира на музиката на Табор возвращается, представяйки модел на ромското облекло, изработен от Виктория Иванова. Шармантна рокля, която събужда усет за пламенни танци и ритми. Полата е от красив шарен, лъскав плат, клоширана, завършена с тънък, набран волан. Блузата е прекръстосана в предната част, украсена с клоширан шарен волан, по същия начин завършват и ръкавите. Допълнение към облеклото е шал на талията с лъскави украшения и на главата кърпа с парички за по-голяма пищност. Ромското облекло се отличава с пъстрота, обемност и удобство. Характерни за женските носии са многообразните волани и шевици, подчертаващи красотата на жената.

ревю етноси 5

В хореографията на модното ревю, накрая учениците символично се хванаха за ръце и в кръг, за да напомнят, че всички се обединяваме със своите добродетели и облекла, и да покажат, че са ученици от едно училище.

ревю етноси 6

ревю етноси 8

В своите заключителни думи, координаторът на проекта Камелия Джанабетска подчерта: „Гимназията е нищо без вас, хората в нея – като дом без семейство. Съвместното изпълнение на проекта „Единни в многообразието“ е наше общо дело. Може да сме оставали до късно, да сме работили до полунощ за общата ни цел – да имаме училище и общество, в което хора от различни етноси живеят в дух на толерантност, хармония и солидарност, решават проблемите си заедно, приемат различията помежду си и ги празнуват, както днес, на модното ревю, с красивата модна колекция, която създадохте - заслужавало си е.
Знайте, че се гордея с всеки един от вас, с дръзновението и усърдието, което проявихте. С вашите заложби и таланти, ден като днешния няма да е изключение. Вече втора година работим рамо до рамо, за да развием нашето училище като авторитетна образователна институция, в която всеки може да се изяви и да намери приятели и партньори. Благодаря Ви, че се впуснахте в действие със сърце и ум, с желание и радост, въпреки трудностите с COVID-19. Благодаря на доброволците - модни модели и водещи, на колегите от проектния екип и младите учители Цветелина Тутовска и Екрам Мюмюнов, които се присъединиха към нас, на дарителя и ландшафтен архитект Илона Коцопулос, която предостави екологични козметични продукти за наградите и ни оказва съдействие да надградим проекта със следващ, насърчаващ етнокултурните взаимодействия в чиста и здравословна околна среда чрез зелена класна стая на открито. И най-вече благодаря на г-жа Боряна Мочева, като й връчвам грамота за доброто ръководство, вдъхновението и ценните моменти в етнокултурните взаимодействия от името на проектния екип.“

ревю етноси 12

Госпожа Джанабетска връчи грамоти и на най-изявените участници в проекта - модни изследователи, творци и модели, и на водещите на модното ревю.

ревю етноси 9

ревю етноси 10

ревю цоидуем 12

ревю етноси 11

За организирането и провеждането на модното ревю допринесоха още г-н Георги Гърев – заместник директор, класните ръководители г-жа Елка Бакова, Марияна Иванова, Ивелина Недева и Иваничка Джилянова, г-жа Емилия Лазарова – озвучител, в качеството си на учител по музика, г-н Екрам Мюмюнов – осигурил озвучителната техника, г-жа Цветелина Тутовска – изработила уникалното украинско украшение за глава, носено от Йоана Иванова. Без всички тях, празникът нямаше да е същият.

ревю ЕТНОСИ

ревю етноси с Илона Коцопулос

прическа етноси виолета1

Прическа "Кок с перли"
Изработка: Денис Яланджиев,специалност "Фризьорство"
Модел: Виолета Ганчева, специалност "Моден дизайн"

прическа етноси Виолета

Прическата е с асиметричен бретон, диадема с цветя, кок и фуркети с бели перли. За оформянето на кока е използван дунапренен ринг. Прическата е стилизирана с рози в модерен стил, базиран на традициите в облеклото. Вдъхновена е от проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Летен пленер по живопис

 пленер цоидуем 1
пленер цоидуем 3пленер цоидуем 10пленер цоидуем 9пленер цоидуем 14
 
пленер цоидуем 8
пленер цоидуем 16пренер цоидуем 8
пленер цоидуем гд1

пленер цоидуем гд2

пленер гн

пленер гд

плерер 11

пленер22

пленер55

пленер66

пленер44

пленер88

пленер мелек
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню