ПРОЕКТ "Подкрепа за успех"

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново ще вземат участие в междуучилищни дейности по проект "Подкрепа за успех" - образователна игра "Скрабъл" и образователна игра "Математически пъзели", които ще се проведат на 28.06.2022 година от 9:00 ч. в СУ "Вела Благоева".

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 FB IMG 1658246285017

 FB IMG 1658246289162

ОБЯВА - свободно работно място за образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2021-2022 година.

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ИИД ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

1. група БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ръководител - Иваничка Джилянова, учител

Гергана Самуилова, учител

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Български език и литература
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература.

Очаквани резултати:
Овладяване и прилагане на нормите на съвременния книжовен български език; Подобряване на функционалната грамотност; усвояване на литературни компетенции.

2. група МАТЕМАТИКА, ръководител - Николинка Колева, учител

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Математика
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Повишаване мотивацията за учене и овладяване на пропуски по математика в различни области на компетентности: Числа. Алгебра; Фигури и тела; Функции и измерване; Логически знания.

Очаквани резултати:
Повишаване образователните резултати по математика и затвърждаване на ключови компетентности на учениците.

ИИД ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ: 

1. Група ПРИЛОЖНИ И ДЕКОРАТИВНИ ИЗКУСТВА, ръководител - Цветелина Тутовска-Милчева

 Тип занимания: Занимания по интереси
Учебен предмет / Тематично направление: Изкуства и култура
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Осмисляне на свободното време на учениците, повишаване мотивацията за учене, обучение за придобиване на знания, умения и компетентности в областта на приложните и декоративни изкуства.

Очаквани резултати:
Придобиване на знания и практически умения за работа с рисуване на стъкло за проект Витраж, работа с филц за изработка на декоративни обемни елементи, рисуване на дървена плоскост, залагане основите на иконописта, изработване на тематични картички - използване на различни техники - квилинг, ситопечат, пънчове; рисуване върху текстил.

 

 

 

 

2019/2020 учебна година

ИИД ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

1. група БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ръководител - Иваничка Джилянова, учител

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Български език и литература
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Допълнително обучение по български език и литература върху материала по предмета за задължителна подготовка.

Очаквани резултати:
Усвояване минимума на знания по български език и литература.

2. група МАТЕМАТИКА, ръководител - Лилия Станева, старши учител

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Математика
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Допълнително обучение по математика върху материала по предмета за задължителна подготовка.

Очаквани резултати:
Усвояване минимума на знания по математика.

ИИД ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1. група ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ, ръководител - Галя Николова, старши учител

Тип занимания: Занимания по интереси
Учебен предмет / Тематично направление: Изкуства и култура
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Развиване на творческите способности на учениците и повишаване на мотивацията им за учене; Развитие на наблюдателност, креативност, пространствено мислене и способност за естетическа оценка. Обогатяване на представите и въображението на учениците и постигане на творческа индивидуалност.

Очаквани резултати:
Придобиване на знания, умения и компетентности за художествена обработка на тъкани - усвояване на техническа последователност при изпълняване на текстилни проекти - рисувана коприна, батик, екопринт, иглонабиване, мокро плъстене, тъкане и др.

 

2018/2019 учебна година 

Група: Български език и литература, ръководител - Иваничка Джилянова, учител
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Български език и литература
Брой на редовните часове: 10 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Допълнително обучение по български език и литература върху материала по предмета за задължителна подготовка.

Очаквани резултати:
Усвояване минимума на знания по български език и литература.

Група: Математика, ръководител - Лилия Станева, старши учител
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Математика
Брой на редовните часове: 10 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Допълнително обучение по математика върху материала по предмета за задължителна подготовка.

Очаквани резултати:
Усвояване минимума на знания по математика.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню