Приключили

ПРОЕКТ "Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Училище зе себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти (УСПЕХ)"

- Клуб "Историята в снимки", ръководител: Диянка Върбанова

- Клуб "Лингвистика - английски език", ръководител: Росица Даскалова

- Клуб "Сексуално и репродуктивно здраве", ръководител: Елка Бакова

- "Арт студио за изящни и приложни изкуства", ръководител: Боряна Мочева

Публична изява: РНБ "П. Р. Славейков" Велико Търново - домакин на проект "УСПЕХ"

2009/2010 г.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013,

Проект BG 051PO001-4.2.03-0903 ЗНАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ТВОРЧЕСТВО

Основна област на интервенция "Децата и младежта в в образованието и обществения живот"

Приоритетна ос "Подобряване достъпа до образование и обучение"

Схема "Да направим училището привлекателно за младите хора"

Клуб "ПАЛИТРА", ръководител Боряна Мочева

Основните дейности са свързани с рисувано стъкло, макраме, изработка на бижута и аксесоари.

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню