Виктория Иванова, Х а клас - Аз избрах моята специалност - "МОДЕН ДИЗАЙН"

Денис Яланджиев, IX а - Аз избрах моята специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ"

Специалност "МОДЕН ДИЗАЙН"

Основната цел на обучението по професиятаДизайнер”, специалност Моден дизайне формирането на теоретични знания, практически умения и професионалноличностни качества.

Кандидатът за обучение по професията "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация, трябва да представи медицинско свидетелство, с което удостоверява, че тази професия не му е противопоказна, съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

ЗАВЪРШИЛИЯТ ще придобие следните ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Да знае:

 • Основни правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на ЛПС при работа с машини, използвани в шивашката промишленост;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;
 • Видове текстилни материалитехните свойства, дефекти и приложения;
 • Видове помощни материали и тяхното приложение;
 • Видове ръчни инструменти и приспособления и тяхното приложение;
 • Основни видове шевни машиниприложение;
 • Технологичната последователност за изработване на детайли от облекло, изделия с битово предназначение и основни видове раменни и поясни изделия;
 • Моделирането и конструктивните особености на видовете облекла от текстил;
 • Създаване и разчитане на скици на модели, проверка на конструктивни чертежи;
 • Видове гладачни и подлепващи съоръжения и техния принцип на действие;
 • Хронологичното развитие на модата в облеклото. Да се изяснят социалните, политическите и технологични фактори, които имат влияние върху промените в модата;
 • Да се изградят умения за създаване на връзка между структурата на костюма и пластиката на човешката фигура;
 • Комуникативен английски език;

ƒДа е придобил умения за:

 • Работа в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на конкретните задачи, да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на възложените задачи;
 • Да разпознава и използва текстилните и помощни материали, материали за украса, конци, копчета и други;
 • Да работи с основните видове шевни и спомагателни машини, спазвайки изискванията за техника на безопасност;
 • Да изработва детайли на облекло в съответствие с технологичните изисквания;
 • Да изработва скици и техническа рисунка на моделите;
 • Да разчита скици на модели, определя броя на детайлите на изделията и конструктивните им особености;
 • Да изработва модели на изделието, уточнява мястото, формата и големината на детайлите;
 • Да чертае основни конструктивни и моделни разработки на дамско, мъжко и дeтско облекло;
 • Да спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Използване на комуникативен английски език в социалната работа;

Завършилите специалност "Моден дизайн" могат да продължат образованието си във ВУЗ или да продължат обучението си по професията, или по друга професия от направление "Изобразителни изкуства", "Дизайн" или "Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти“; Могат да постъпят на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

300131 5 МОДЕН ДИЗАЙН мд566

 

 

 

Денис Яланджиев, IX а клас - спец. "Организация и технология на фризьорските услуги"

Специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ"

Дневна форма на обучение

Трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение- 5 години

     Професията фризьор дава умения и знания, които позволяват започване на работа веднага след завършване на средно  образование.

      Обучението по специалните предмети включва теоретични и практически знания по фризьорство, организация и управление на фризьорски салон. Професионалисти преподават по съвременен и модерен начин.

      Пълният курс на обучение VIII – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование. В края на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изпити за най-високата степен на професионална квалификация в средното образование-трета.

      Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

В резултат на обучението по професията и специалността учениците трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд
 • Основите на пазарната икономика в отрасъла
 • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения
 • Основни чуждоезикови понятия и изрази
 • Цел и задачи на материалознанието
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата
 • Анатомия и физиология на кожата
 • Козметичните недостатъци
 • Физиологичното действие на масажа
 • Новостите в козметиката
 • Методите на хигиената
 • Пропорциите на човешката фигура
 • Основните понятия от цветознанието
Да може:
 • Дезинфектира инструментите
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи
 • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето
 • Подстригва коса с ножица или бръснач
 • Подстригва силно къдрави коси
 • Изработва подстригване – средно и високо
 • Изработва детско и юношеско подстригване
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи
 • Извършва студено дълготрайно къдрене
 • Извършва изсветляване на коса
 • Извършва частично изсветляване на косата
 • Боядисва коси в различни тонове
 • Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете
 • Оформя и изработва различни видове бради и мустаци
 • Извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса
 • Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически

 

Дневна форма на обучение

Трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение- 5 години

     Професията КОЗМЕТИК дава умения и знания, които позволяват започване на работа веднага след завършване на средно  образование.

      Обучението по специалните предмети включва теоретични и практически знания по козметика, организация и управление на козметичен салон. Професионалисти преподават по съвременен и модерен начин.

      Пълният курс на обучение VIII – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование. В края на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изпити за най-високата степен на професионална квалификация в средното образование-трета.

      Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

В резултат на обучението по професията и специалността учениците трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню