Организация и технология на козметичните услуги

Дневна форма на обучение

Трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение- 5 години

     Професията КОЗМЕТИК дава умения и знания, които позволяват започване на работа веднага след завършване на средно  образование.

      Обучението по специалните предмети включва теоретични и практически знания по козметика, организация и управление на козметичен салон. Професионалисти преподават по съвременен и модерен начин.

      Пълният курс на обучение VIII – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование. В края на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изпити за най-високата степен на професионална квалификация в средното образование-трета.

      Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

В резултат на обучението по професията и специалността учениците трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню