Професия "Фризьор"

Денис Яланджиев, IX а клас - спец. "Организация и технология на фризьорските услуги"

Специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ"

Дневна форма на обучение

Трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение- 5 години

     Професията фризьор дава умения и знания, които позволяват започване на работа веднага след завършване на средно  образование.

      Обучението по специалните предмети включва теоретични и практически знания по фризьорство, организация и управление на фризьорски салон. Професионалисти преподават по съвременен и модерен начин.

      Пълният курс на обучение VIII – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование. В края на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изпити за най-високата степен на професионална квалификация в средното образование-трета.

      Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

В резултат на обучението по професията и специалността учениците трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд
 • Основите на пазарната икономика в отрасъла
 • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения
 • Основни чуждоезикови понятия и изрази
 • Цел и задачи на материалознанието
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата
 • Анатомия и физиология на кожата
 • Козметичните недостатъци
 • Физиологичното действие на масажа
 • Новостите в козметиката
 • Методите на хигиената
 • Пропорциите на човешката фигура
 • Основните понятия от цветознанието
Да може:
 • Дезинфектира инструментите
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи
 • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето
 • Подстригва коса с ножица или бръснач
 • Подстригва силно къдрави коси
 • Изработва подстригване – средно и високо
 • Изработва детско и юношеско подстригване
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи
 • Извършва студено дълготрайно къдрене
 • Извършва изсветляване на коса
 • Извършва частично изсветляване на косата
 • Боядисва коси в различни тонове
 • Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете
 • Оформя и изработва различни видове бради и мустаци
 • Извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса
 • Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню